Τέρμα Νικ.Πλαστήρα - Νέα Αλικαρνασσός
Ηράκλειο
Τ.Κ.71601